Ben je al relaxed genoeg?

Aan het begin en het eind van een cursus kun je kiezen voor een APK (Alfagolf Periodieke Keuring). We meten je hersenactiviteit met een simpel apparaatje, de zg. Muse headband. Muse is een EEG (Elektro-Encefalografie)-apparaat en vangt de elektrische activiteit van jouw brein op. Zo weten we of je al onspannen en relaxed genoeg bent of dat het nog iets te druk is in je hoofd.

 

Meten is weten

Muse meet onder andere twee soorten hersengolven: alfa- en bètagolven.

We onderzoeken tijdens de meditatie of je ontspannen en alert bent door je alfagolven (frequentiebereik van 8 tot 12 Hz) te meten. Hoe sterker de alfagolven, des te kalmer jij bent. Bètagolven hebben een frequentiebereik van 16 tot 30 Hz en worden in verband gebracht met intense actieve gedachten.

 

Wat is EEG?

Elektro-encefalografie (EEG) is een methode voor het meten van de elektrische activiteit geproduceerd door het brein. De neuronen in ons brein communiceren met elkaar en produceren elektrische potentiaalverschillen.

Groepen neuronen die samen vuren doen dit met een bepaalde snelheid, of anders gezegd: met een bepaalde frequentie. Wanneer veel neuronen op dezelfde frequentie samen vuren wordt de sterkte (de amplitude) van de hersengolf groter. Dit is terug te zien in de EEG-resultaten. De frequenties en amplitudes van verschillende hersengolven zeggen veel over de cognitieve activiteit in ons brein. Met behulp van de EEG-methode kunnen we zodoende veel dingen te weten komen over de staat van ons brein.

Bron: www.choosemuse.com