Mediteren levert je veel op!

De laatste jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van mindfulness en mediteren. Hieronder een overzicht.

Minder stress, angsten en somberheid

Uit meer dan 160 studies bleek dat meditatie en mindfulness substantieel effect sorteert op factoren als algeheel welbevinden, inclusief stress, somberheid en angsten.1

 

Veel onderzoeken (meer dan 40) rapporteren dat op mindfulness gebaseerde therapieën effectief verlichting geeft bij mensen die depressief en angstig zijn. Mediteren heeft een significant effect bij mensen die als depressief gediagnosticeerd zijn en bij mensen met milde angst- en somberheidsklachten.2

 

Betere cognitieve vaardigheden

Dat mensen die geregeld mediteren een scherper, aandachtiger brein hebben, was al bekend. Onderzoekers hebben nu ontdekt dat dat effect al optreedt bij mensen die vier dagen een verkorte mindfulness-meditatie hebben beoefend. Een groep proefpersonen die nooit eerder had gemediteerd, werd gevraagd per meditatiesessie twintig minuten achtereen de ogen te sluiten, te ontspannen en de aandacht op hun ademhaling te richten. Vier van zulke korte meditatiesessies leverden onder meer het volgende op: minder vermoeidheid, minder angst, meer concentratievermogen en een beter werkgeheugen.4

 

Creatiever

Mensen die mediteren zijn in staat om flexibeler met situaties om te gaan. Mediteerders worden niet 'verblind' door situaties uit het verleden; men leeft meer in het hier en nu.5

 

Wie gaat brainstormen, doet er goed aan vlak ervoor te mediteren. Dat vergroot je creativiteit, suggereert onderzoek door sociaal psycholoog Madelijn Strick van de Radboud Universiteit Nijmegen. Door meditatie krijg je beter toegang tot wat er borrelt in je onderbewuste. Bij degenen die niet hadden gemediteerd, bleven de woorden vaker op het puntje van hun tong liggen. De woorden werden wel geactiveerd in hun onderbewuste, maar drongen minder vaak door tot hun bewustzijn.6

 

Beter slapen

Door gebruik te maken van op mindfulness gebaseerde meditatietechnieken bleek dat 58% van de gediagnostiseerde slechte slapers (insomniacs) significante verbeteringen rapporteerden; 91% van de slechte slapers verminderden of stopten helemaal met de hen voorgeschreven medicatie.3

 

Toleranter

Mensen die op mindfulness gebaseerde wijze mediteren vertonen 50% meer compassie/tolerantie in het dagelijkse leven.7

 

 

Verbetering Immuunsysteem

Voorbereidend onderzoek laat zien dat mindful mediteren een krachtig effect kan hebben op psoriasis; een huidziekte die verergert door psychologische stress. De onderzoekers concluderen dat mediteerders 4 keer sneller van hun klachten afwaren dan mensen die niet mediteren.8

De hersenen veranderen

Het brein is kneedbaar. Door meditatie verandert de structuur van de hersenen als het gaat om stress, geheugen en empathie.9

 

Veroudering van brein lijkt te stoppen

Mensen die jarenlang regelmatig mediteren, vertonen een relatief kleine afname van grijze stof in hun hersenen als ze ouder worden. De afname van grijze stof begint normaal gesproken rond het twintigste levensjaar en zorgt ervoor dat het menselijk brein op latere leeftijd vatbaarder wordt voor ouderdomsziektes, zoals alzheimer.10

 

Op Wikipedia vind je veel verwijzingen naar de veranderingen in het brein onder invloed van mediteren.11

 

Meditatie heeft langdurige invloed op het functioneren van het brein, en dan met name het verwerken van emoties, zo schrijven de onderzoekers in het blad Frontiers in Human Neuroscience.12

Verlaagt risico hartziekten

Onderzoekers richtten zich op patiënten met een aandoening aan de kransslagaders (coronaire hartziekte). De ene groep ging mediteren en de controlegroep niet. De beoefenaars van meditatie liepen bijna de helft minder risico op een hartinfarct, beroertes of sterfte vergeleken met de niet-mediterende controlegroep.13

 

 

Minder pijn

Zenmeditatie, een meditatievorm waarbij beoefenaars hun aandacht richten op de ademhaling, leidt tot een dikkere hersenschors in gebieden die pijn verwerken. En belangrijker: die dikkere cortex gaat gepaard met een lagere pijngevoeligheid.14

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Sedlmeier, P. et al. (2012). The psychological effects of meditation: a meta-analysis. Psychological Bulletin. 138, 8, 1139-1171.

 

2 Hofmann, S., Sawyer, A., Witt, A., & Oh, D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78, 2, 169-183.

 

3 Ong, J., Shapiro, S. & Manber, R. (2008). A Mindfulness-Based Approach to the Treatment of Insomnia. Journal of Clinical Psychology, 66, 11, 1175-1184.

 

4 Zeidan, F., Johnson, S. K., Diamond, B. J., David, Z., & Goolkasian, P. (2010). Mindfulness meditation improves cognition: Evidence of brief mental training. Consciousness and Cognition, 19, 2, 597-605.

 

5  Greenberg, J., Reiner, K. & Meiran, N. (2012). ‘‘Mind the Trap’’: Mindfulness Practice Reduces Cognitive Rigidity. Public Library of Science, 7, 5.

 

6 Zen meditation and access to information in the unconscious, Consciousness and Cognition, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053810012000530

 

7 Condon, P, Desbordes, G., Miller, W., & DeSteno, D. (2013). Meditation increases compassionate responses to suffering. Journal of Psychological Science.

 

8 Kabat-Zinn, J., Wheeler, E. Light, T., Skillings, A., Scharf, M., Cropley, T., Hosmer, D., & Bernhard J. (1998). Influence of a mindfulness meditation-based stress reduction intervention on rates of skin clearing in patients with moderate to severe psoriasis undergoing phototherapy (UVB) and photochemotherapy (PUVA). Psychosomatic Medicine, 60, 5, 625-632.

 

9  https://www.youtube.com/watch?v=m8rRzTtP7Tc

http://www.massgeneral.org/about/pressrelease.aspx?id=1329

 

10 Eileen Luders, Nicolas Cherbuin and Florian Kurth
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2014.01551/abstract

 

11 http://en.wikipedia.org/wiki/Brain_activity_and_meditation

 

12  http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnhum.2012.00292/abstract

 

13 Schneider, R. et al. (2012). Stress Reduction in the Secondary Prevention of Cardiovascular Disease. Randomized, Controlled Trial of Transcendental Meditation and Health Education in Blacks. Journal of Circulatory Cardiovascular Qualitative Outcomes, 5, 6, 750-758.

 

14 Emotion, februari 2010, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20141301